5 natuurgerichte principes

5 natuurgerichte principes

In deze praktijk wordt gewerkt volgens de 5 natuurgerichte principes: (de basis voor elke natuurgeneeskundige therapeut).

 

- Energie

- Prikkeloverdracht

- Drainage

- Voeding

- Psyche

 

 

BASIS VAN LEVEN IS ENERGIE

 

Gedurende een leven krijgt het lichaam te maken met een reeks ziektes en is daardoor vaak een opeenhoping van stress. Samen met de volgende invloeden/stress van buitenaf wordt het afweersysteem uit balans gebracht:

 

- Luchtvervuiling;

- Slechte voeding die met o.a. pesticiden, hormonen en antibiotica belast is;

- De toegenomen consumptie van koffie, alcohol, tabak en suiker;

- Elektrische straling afkomstig van magnetron, mobiele telefoon, computerbeeldschermen en hoogspanningskabels;

- Aantasting afweersysteem door inentingen, wortelpunt ontstekingen in kaak, amalgaamvullingen etc.

- Psychische stress en emotionele aspecten.

 

Al deze factoren verhogen de belasting van je lichaam en daardoor wordt jouw energiesysteem in onbalans gebracht. De gehele energiestroom wordt tijdens een BEST behandeling geëvalueerd. Doel is de energie in het lichaam weer te vermeerderen waardoor zelfherstellende- en zelfregulerende processen goed kunnen functioneren.

 

 

PRIKKELOVERDRACHT/ENERGIEBLOKKADES

 

Wanneer de prikkeloverdracht verstoord is, dat wil zeggen de bestaande hoeveelheid levensenergie niet vrij naar alle organen kan stromen, kunnen geblokkeerde organen verzwakken of ziek worden. Daarom is het belangrijk om energieblokkades naar zieke organen op te heffen zodat de levensenergie vrij door het lichaam kan stromen.

 

Tijdens de gecomputeriseerde test wordt de invloed van medicijnen, elektromagnetische straling, schimmels, allergieën, hormonen, bacteriën, virussen, chemicaliën, pesticiden etc. in beeld gebracht, waarbij met meer dan 60.000 informatieve frequenties gewerkt wordt.

De gevonden informatie wordt door middel van inprenting op een basisvloeistof overgedragen, zodat deze als balancerende remedie kan worden ingenomen. Hierdoor komt een ontgiftingsproces op gang. De homeopathische oplossing is nodig om het lichaam weer in balans te brengen, waardoor de zelfhelende capaciteit van het lichaam wordt geactiveerd.

 

 

DRAINAGE/AFVOER VAN AFVALSTOFFEN

 

Wanneer er voldoende levensenergie is en deze ook vrij door het lichaam kan stromen, begint het lichaam vanzelf met herstelwerkzaamheden. Herstelwerkzaamheden bestaan uit afvoer van afvalstoffen en uit herstel van aangedane weefsels. Ondersteuning van drainage bevordert herstel. Drainage wordt o.a. bevorderd door het versterken van de uitscheidingsorganen: nieren, lever, lymfe, longen, darmen en huid.

 

 

VOEDING

 

Voeding is de essentie van gezondheid. Voeding kan als medicijn dienen maar ook oorzaak zijn van kwalen en een slechte gezondheid. Ongezonde voeding belast het lichaam en vertraagt herstel, gezonde voeding versterkt het lichaam en bevordert herstel. Een gezonde darmfunctie is van wezenlijk belang voor het effect van onze voeding.

 

Met behulp van een zeer uitgebreide voedingsallergie- en intolerantietest (max. 200 voedingsmiddelen worden getest) wordt duidelijk welke voeding gedurende 8 weken gemeden dient te worden. Hierdoor krijgt men meer grip op het lichaam, wat nodig is om het in een zo gezond mogelijke staat terug te brengen en te houden.

 

 

DE PSYCHE EN HET ONBEWUST ZIEKMAKENDE LEVENSPATROON

 

De instelling van de mens speelt ook een rol in het ontstaan en herstel van ziekte. Inzicht en kennis kan iemand aanzetten tot gezonde gedragsverandering en draagt bij aan preventie of herstel van ziekten.

 

 

BEST Health Support

 

Alice van Tienhoven

Talmastraat 119

4812 KA BREDA

 

 

T. 06-45044647

E. info@besthealthsupport.nl

KvK: 51936917